REFERENCIE – REALIZOVANÉ OBJEKTY:

 
Niektoré realizované objekty (foto)
   

Obchodné centrum PLUS - elektroinštalácia, bleskozvod (Pezinok)
Predajne v OC PLUS:
 INSTAMIK SLOVAKIA, CAPS & HATS, BELO CAFÉ, A-Z DOMÁCE POTREBY,
                            SLOVENSKÁ POŠTA, LIFELINE, MICHAELA, CARRERA, METEX, A+L+P,
                            EDDYS FOOD, GOLD-ECK, VE-STYLE, MJU:, PEZINOK DNES, DOBRÝ CHLEB
ÍK,
                            KRAJÈÍRSTVO MELISA
Pneuservis BOAN - elektroinštalácia (Pezinok, Vinosady)
VITIS Pezinok  - elektroinštalácia skladu (Pezinok)
                          - linky na spracovanie hrozna (Pezinok, Hlohovec, Svodín)
Opravárenská hala BMTI - elektroinštalácia, bleskozvod (Bratislava)
Nábytok Galan - elektroinštalácia, bleskozvod (Pezinok, Za dráhou)
                           
- elektroinštalácia (Bratislava, Ivánska cesta)
Slovasfalt - oba¾ovacia linka na výrobu cestných asfaltov (Prievidza)
                  - elektrické vykurovanie sociálnej budovy (Žilina, Bzenica)
Hotel RUBÍN - rekonštrukcia elektroinštalácie (Dudince)
Evanjelický kostol - elektrické vykurovanie, rekonštrukcia elektroinštalácie (Modra)
Nemecký kostol - elekroinštalácia (Modra)
Dom módy LADON - elektroinštalácia (Pezinok)
GOSET - elektroinštalácia (Modra)
Penzión UNISTAV - elektroinštalácia, bleskozvod, EPS (Budmerice)
Vinohradnícka spoloènos - elektroinštalácia pivnice (Modra)
Bageta Pekáreň - silnoprúd, slaboprúd, bleskozvod PSN (Pezinok - Sahara)
Baďura s.r.o. - elekroinštalácia, bleskozvod - obchodné a administratívne priestory, skladové haly (Pezinok - Šenkvická cesta)
Pinelová nemocnica - rekonštrukcia elektroinštalácie MO (Pezinok)
VO - Bielenisko, Novomeského - Pezinok
CARCOUSTICS s.r.o.